znak eu msmt

Klíčové aktivity projektu

Klíčová aktivita č. 3 Evaluace a monitoring MAP

V této aktivitě je realizován pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu, (včetně realizovaných aktivit Implementace MAP), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů.

Očekávanými výsledky jsou:

  •  vyhodnocení procesů partnerství podle metodiky – co se podařilo a co by bylo potřeba zlepšit,
  •  vyhodnocení účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a podporu rozvoje kapacit, zejména – co se podařilo a co by bylo potřeba zlepšit v povinných tématech: čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka, matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáku, podpoře rozvoje potenciálu každého žáka a dále v tématech místně specifických,
  • vyhodnocení dopadů realizovaných aktivit v aktivitě 4 Implementace MAP a popř. projektů realizovaných na základě MAP 1 (např. ve výzvě Inkluzivní vzdělávání) z pohledu přínosů pro MAP, naplňování priorit a cílů a realizace akčních plánů
  • doporučení a úpravy procesů MAP, především analytické části.

Dosažení výsledku se dokládá předložením těchto dokumentů:

  • Aktualizovaná analytická část MAP (dokládá se v rámci doložení celé aktualizované dokumentace MAP)
  • Průběžné sebehodnotící zprávy a závěrečná sebehodnotící zpráva

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Jsme na sociálních sítích

Hledat