znak eu msmt

Zprávy z jednání řídícího výboru

říjen 2016 - MAS Holicko o.p.s

Inkluze v ZŠ

pondělí, 24 říjen 2016 14:02

V úterý 18. 10. 2016 od 14:00 hodin proběhl na ZŠ Holice, Holubova workshop s názvem "Inkluze v ZŠ".

Workshopu se zúčastnilo 12 pedagogů ze 4 ZŠ z území Holicka (z celkových 8 ZŠ).

Ředitel pedagogicko-psychologické poradny PaeDr. Bc. Jiří Knoll seznámil přítomné s novými postupy, kterými se PPP řídí od 1.9.2016 a co je od tohoto data vyžadováno od pedagogů. V druhé polovině workshopu PaedDr. Lenka Koubková (speciální pedagog ZŠ Holice, Holubova) informovala jak mají postupovat v případě, že ve své třídě objeví žáka s lehkým mentálním postižením - jak nastavit individuální vzdělávací plán, kde získat učebnice, apod.

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Jsme na sociálních sítích

Hledat