znak eu msmt

Struktura projektu, kdo MAP II tvoří

Řídící výbor MAP II

Hlavním pracovním orgánem partnerství MAP je Řídicí výbor. Jeho složení odpovídá složení partnerství MAP a jsou v něm zastoupeny všechny cílové skupiny MAP. Řídicí výbor tvoří zástupci realizátorů projektu, kraje, zástupci z řad zřizovatelů, ředitelů i pedagogů škol včetně soukromých, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání a základních uměleckých škol, rodičů a dále zástupci MAS působících na území MAP. Řídicí výbor je hlavním představitelem MAP. Schvaluje Statut a Jednací řád. Ustanovuje Pracovní skupiny a jejich vedoucí a schvaluje Strategický rámec MAP.

Složení řídícího výboru

Jméno, příjmeníZástupce
Jaromír Světlík Zástupci ORP
Jaromír Světlík   
Jaromír Světlík Zástupce RT MAP
Jaromír Světlík   
Jaromír Světlík Zástupci zřizovatelů škol
logo_mas_bottom.png

Holubova 1, 534 14 Holice

IČ:275 11 448

Datová schránka: 8ueebbq

E-mail: mas@holicko.cz
Web: www.holicko.cz

Jsme na sociálních sítích

Search