znak eu msmt

Místní akční plán MAP I

CO JE TO MAP ?

MAP (Místní akční plán) je akční plán pro území obce s rozšířenou působností (Holice), který je zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let.  Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Plán bude sestavený za spolupráce zřizovatelů základních a mateřských škol, včetně škol se speciální péčí, ředitelů škol, učitelů a dalších sociálních partnerů, jako jsou rodiče, neziskové organizace, firmy a další vzdělávací instituce. Bude podmínkou pro získání evropských investic do oblastí jako je včasná péče, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a vybavenost, modernizace a rekonstrukce škol.

JAKÉ BUDOU VÝSLEDKY REALIZACE MAP ?

V průběhu realizace projektu bude tedy vytvořen strategický rámec, který by měl být dohodou o prioritách vzdělávací politiky na území ORP Holice a následně bude vytvořen soubor aktivit s návrhem konkrétních řešení místních problémů. Věříme, že MAP rozvoje vzdělávání na Holicku napomůže identifikovat a pojmenovat problémy, se kterými se školy v regionu potýkají a následně také najít vhodná řešení vedoucí ke zlepšení situace.

Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů vybudování trvalého a funčního partnerství mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území (školy a školská zařízení, zřizovatelé, pedagogové, rodiče, apod.). Vzniklé partnerství díky předávání zkušeností a příkladů dobré praxe mezi partnery pomůže zkvalitnit vzdělávání na území ORP Holice zejména v místních mateřských a základních školách, ale také řízeně rozvíjet další služby na podporu vzdělávání dětí a mládeže.  Neboť příprava a realizace MAP umožní v územích zapojit do diskuze o potřebách nejen ředitele mateřských a základních škol, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery.

Hledat