znak eu msmt

Základní informace o projektu MAP II

Název projektu: Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka

Zkrácený název projektu: MAP II Holicko

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008624

Realizátor projektu: MAS Holicko, o.p.s.
Období realizace: 1.9.2018 – 30.6.2022
Rozpočet projektu: 7 325 780 Kč

Financování projektu: Projekt "Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka" je spolufinancován Evropskou unií


Cíl: Zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v SO ORP Holice.

POPIS PROJEKTU A JEHO VÝSLEDKŮ

povinné aktivity projektu

Klíčová aktivita č.1 Řízení projektu

Prostřednictvím aktivity č. 1 dochází k realizaci povinných aktivit č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP.

Aktivita č. 3 Evaluace a monitoring MAP

V této aktivitě je realizován pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu, (včetně realizovaných aktivit Implementace MAP), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů.

Aktivita č. 4 Implementace

V rámci této aktivity bude realizováno vzděláváni pedagogických pracovníků působící v předškolním vzdělávání formou workshopů, sdílení zkušeností, exkurzemi aj.

Výzva č. 02_17_047 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Image

Hledat