znak eu msmt

Klíčové aktivity projektu MAP II

Klíčová aktivita č. 1. Řízení projektu

Prostřednictvím aktivity č. 1 dochází k realizaci povinných aktivit č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP. Aktivity řídí manažer projektu, který za ně odpovídá a realizuje je společně s dalšími členy realizačního týmu MAP, kterými jsou Administrativní pracovník, Specialista pro tvorbu strategií, zástupci škol , vedoucí a členové pracovních skupin a členové Řídícího výboru.


Očekávanými výsledky jsou:

  •  kvalitně řízené a realizované povinné aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP,
  •  odborná a administrativní podpora procesu místního akčního plánování.

Dosažení výsledku se dokládá předložením těchto dokumentů:

  • Průběžné zprávy o realizaci projektu (ZoR)
  • Závěrečná zpráva o realizaci projektu (ZZoR)

Hledat