znak eu msmt

Řízení projektu MAP II

Řídící výbor MAP II

Hlavním pracovním orgánem partnerství MAP je Řídicí výbor. Jeho složení odpovídá složení partnerství MAP a jsou v něm zastoupeny všechny cílové skupiny MAP. Řídicí výbor tvoří zástupci realizátorů projektu, kraje, zástupci z řad zřizovatelů, ředitelů i pedagogů škol včetně soukromých, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání a základních uměleckých škol, rodičů a dále zástupci MAS působících na území MAP. Řídicí výbor je hlavním představitelem MAP. Schvaluje Statut a Jednací řád. Ustanovuje Pracovní skupiny a jejich vedoucí a schvaluje Strategický rámec MAP.

Složení řídícího výboru

Jméno, příjmeníOrganizace
Ing. Vendula Maříková MAS Holicko, o.p.s.
Ing. Michaela Kovářová MAS Holicko, o.p.s.
Mgr. Ondřej Výborný Město Holice
Mgr. Martin Kiss Pardubický kraj
Mgr. Milena Kousalová Krajský akční plán Pardubického kraje
Mgr. Et Mgr.Michaela Kudynová  ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Mgr. David Frodl

Dobrovolný svazek obcí Holicka

Obec Poběžovice

Michal Kurka Obec Dolní Ředice
Jaroslava Píšová Obec Chvojenec
Ing. Pavla Nádeníková ZŠ Horní Jelení
Mgr. Dana Slivková ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice
Mgr. Jarmila Michálková Masarykova ZŠ Dolní Roveň, okres Pardubice
Mgr. Stanislava Horáčková ZŠ a MŠ Ostřetín, okres Pardubice
Lucie Sedláková, DiS. MŠ Holice, Staroholická, okres Pardubice
Mgr. Pavel Hojka Dům dětí a mládeže Holice
Mgr. art. František Machač ZUŠ Karla Malicha Holice
Ing. Petra Skácelová -
Mgr. Bc. Radka Dojčánová Střední škola automobilní Holice
Mgr. Andrea Daňková Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice
Doc, Ing. Jaroslav Pakosta, CSc. KHK Pardubického kraje
Mgr. Petr Petrás, Ph.D. Národní pedagogický institut ČR

Dokumenty ŘV MAP II

Hledat