znak eu msmt

Partnerství, zapojte se do MAP I

ZAPOJTE SE DO MAP I

Spolupracovat na rozvoji vzdělávání v rámci MAP může úplně každý !

Způsobů zapojení je celá řada:

  1. pravidelné informování, např. vyvěšením informačního materiálu na webu MAP,
  2. aktivním informováním na společných nebo individuálních jednáních, zaslání připomínky, komentáře,
  3. konzultováním – tj. sběrem a vypořádáním jejich připomínek, zjišťováním jejich postojů a stanovisek k jednotlivým částem vznikajícího MAP a k finálnímu plánu, účast na jednání pracovní skupiny po dohodě
  4. zapojení zástupců přímo do pracovních skupin nebo Řídícího výboru, aby se mohli přímo podílet na vytváření návrhů v MAP.

 

Zastoupeni by měli být především rodiče, základní školy, mateřské školy, obce, neziskové organizace, kraj, ale také odborná i široká veřejnost. Podobu partnerství určuje každý z nás, neboť je to platforma otevřená všem zájemcům o kvalitní vzdělávání. Schází se a jedná v souladu s Memorandem o spolupráci.

logo_mas_bottom.png

Holubova 1, 534 14 Holice

IČ:275 11 448

Datová schránka: 8ueebbq

E-mail: mas@holicko.cz
Web: www.holicko.cz

Jsme na sociálních sítích

Search