znak eu msmt

Podmínky užití, prohlášení o přístupnosti

Autorská práva

Vlastníkem a  provozovatelem internetových stránek www.map.holicko.cz je MAS Holicko o.p.s., která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách  www.map.holicko.cz  včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly. Tato pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

 

Cookies

Cookies jsou informace , krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Používání souborů cookie

Používání souborů cookie slouží k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti stránek.

Použitím našeho webu souhlasíte se  shromažďováním, sdílením a využitím údajů, ke kterým dochází v důsledku používání služeb našeho webu. A dále souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookie nebo jiných informací v jeho zařízení, v němž k těmto činnostem dochází v souvislosti se službou našeho webu.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Ochrana soukromí s smluvní podmínky Google

 

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel webových stránek tímto prohlašuje, že se tyto stránky snaží o maximální přístupnost celého obsahu i všech svých funkcionalit pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena DOCTYPE HTML5, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS3. Případné informace předávané animovanou formou jsou tvořeny pomocí CSS a JavaScriptu.

Stránky jsou koncipovány pro prohlížeče Internet Explorer 11 a vyšší, Mozilla Firefox, Chrome a další prohlížeče podporující standardy. V ostatních prohlížečích či zastarých verzích těchto prohlížečů nezaručujeme, že stránky budou zobrazeny korektně.

 

 

Hledat