znak eu msmt

Řízení projektu MAP II

Pracovní skupiny MAP II

Pracovní skupina pro finacování

Obsahem práce pracovní skupiny pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

PS pro rovné příležitosti

 Obsahem práce pracovní skupiny je projednávání podkladů a dokumentů v rámci realizace aktualizace MAP vzdělávání.

PS pro rozvoj matematické gramotnosti

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Hledat