znak eu msmt

Struktura projektu, kdo MAP II tvoří

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Obsahem práce pracovní skupiny je projednávání podkladů a dokumentů v rámci realizace aktualizace Místního akčního plánu vzdělávání, a zjišťování zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. PS navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území.

Složení pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Jméno, příjmeníFukce
Mgr. Iva Škaloudová vedoucí pracovní skupiny
Ing. Vendula Maříková zástupce MAS Holicko o.p.s.
Ing. Alena Brožková, Ph.D zástupce MAS Holicko o.p.s.
PaeDr. Lenka Koubková zástupce ZŠ
Tereza Marková, Dis. zástupce MŠ
 Ing. Helena Kohlová  zástupce MŠ
 Mgr. Radka Dojčánová zástupce střední školy
Ing. Jana Řezaninová zástupce zřizovatele

Hledat