znak eu msmt

Harmonogram aktivit MAP II

Plánované aktivity MAP II

Období realizace 09/2018 - 06/2022

           
Povinné aktivity
Pracovní skupiny Počet opakování rok     Poznámka
PS rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka 4 x za rok 2018-2022     4 zástupci z území - placená pozice
PS rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka 4 x za rok 2018-2022     4 zástupci z území - placená pozice
PS rovné příležitosti 4 x za rok 2018-2022     5 zástupců z území - placená pozice
PS pro financování 4 x za rok 2018-2022     4 zástupci z území - placená pozice
           
Podpora škol v plánování Počet opakování rok     Poznámka
Zapojení 1 zástupce za každou školu - placená pozice 1x za rok 2019-2022     2x za projekt zhodnocení školy, 2x za projekt poskytnutí údajů pro aktualizaci dokumentu MAP II
           
Vzdělávání Počet opakování rok     Poznámka
Inkluzivní vzdělávání pro PP 2x za projekt 2019-2021     workshop, výměna zkušenosti, další formy vzdělávání
Workshopy s rodiči 4x za projekt 2019-2022      
           
Aktivity dle cílů v MAP I
Aktivita počet opakování rok Priorita Cíl Poznámka
Vzdělávání v MŠ pro PP 4 x za projekt 2019-2022 3 3.1 workshopy, sdílení zkušeností
Vzdělávání ČG a MG v ZŠ 6x za projekt 2019-2022 3 3.1 workshopy, sdílení zkušeností
Vzdělávání - témata neurčena 18x za projekt 2019-2022 3 3.1 workshopy na Holicku + sdílení zkušeností (exkurze), ukázkové hodiny na školách v ORP i mimo
Podpora různorodosti a zkvalitňování vzdělávání - návštěva Centrálních polytechnických dílen PP+žáci 24x za projekt 2020-2022 2 2.1 5x 2. stupeň ZŠ, 8x 1. stupeň ZŠ, 11x MŠ
Pilotní hodiny - tandemová výuka učitel cizího jazyka + rodilý mluvčí, úvodní a závěrečný workshop 13x za projekt 2019-2020 2 2.1 5x 2. stupeň ZŠ, 8x 1. stupeň ZŠ, 1x týdně po dobu 4 měsíců
Exkurze žáků, kariérových poradců, učitelů a rodičů do firem na území Hradecko-pardubické aglomerace 5x za projekt 2019-2022 2 2.4 spolupráce se SŠ automobilní
Informační schůzky ředitelů škol ZŠ a SŠ 3x za projekt   5 5.3  
Informační schůzky ředitelů škol ZŠ a MŠ 3x za projekt   5 5.2  
Analýza a nastavení komunikačního procesu škola - veřejnost. Podklad pro komunikační plán 19 škol 2019-2020     Školy, které budou mít zájem, budou spolupracovat s odborníkem na komunikaci a IT konzultantem, kteří zanalyzují současný stav a navrhnout komunikační strategii školy
Exkurze zástupců ZŠ s 1. a 2. stupněm v malotřídních ZŠ 1. stupeň 3x za projekt 2019-2022 4 4.1  
Exkurze pedagogů MŠ a ZŠ do ZUŠ 2x za projekt 2019-2022 4 4.5  
Spolupráce škol s DD Holice 2x za projekt 2019-2022 5 5.1  
Spolupráce ZUŠ s MŠ a 1. st. ZŠ 11x za projekt 2019-2022 5 5.5 pořádání tanečního vystopení, výchovného koncertu, výtvarných dílen pro děti a pedagogy, apod.
Spolupráce škol a knihoven 1. a 2. st. ZŠ 13x za projekt 2019-2022 5 5.4 návštěva programů ve větších knihovnách PP s žáky (např. vedecká knihovna HK)
Spolupráce škol - soutěž pro žáky v cizojazyčném pěveckém a slovesném vystoupení žáků 1-2x za projekt 2019-2022 5 5.4 spolupráce s víceletým gymnáziem
Exkurze do významných institucí parlamentní demokracie a na památná místa české historie pro ZŠ 11x za projekt 2019-2022 2.2 2.2.1 pro PP s žáky
Mimoškolní aktivity pro MŠ a 1. st. ZŠ 11x za projekt 2019-2022 2 2.2 Mimoškolní aktivity pro PP s dětmi  na téma životní prostředí a ochrana přírody, spolupráce s Krajským koordinátorem Environmentální výchovy… Pk
Setkávání školních parlamentů, vzdělávání pedagogů  - koordinace školních parlamentů…, společné vzdělávání žáků - členů školních parlamentů nebo potenciálních členů 6x za projekt 2019-2022 2 2.3 např. spoupráce s www.skolaprodemokracii.cz
Beseda prevence sociálně patologických jevů 1x za projekt 2019-2021 2 2.3 spoluráce se SŠ automobilní, beseda s odborníkem pro rodiče, PP, děti…
Individuální podpora pedagogických pracovníků - plán, realizace, vyhodnocení 19 škol 2019-2020 3 3.3 realizace v Holicích a na jednotlivých školách, celkem 30 individuálních setkání, 50 týmových setkání
Řešení nastavení místní dopravy pro potřeby dojezdu žáků         budou řešit pracovníci MAP
Seznam poskytovatelů vzdělávacích služeb na území ORP Holice         budou řešit pracovníci MAP

Hledat