znak eu msmt

Řízení projektu MAP II

Realizační tým MAP II

V období 1.9.2018 - 30.6.2022 jsme realizátorem projektu
Místní akční plán rozvoje vzděláváni II pro ORP HOLICE,
registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008624

Kontaktní adresa, kancelář

MAS Holicko, o.p.s.
Adresa sídla: Holubova 1, 534 14 Holice
Adresa kanceláře: Nám. T.G.Masaryka 24, 534 01 Holice

 

Složení realizačního týmu

 

FunkceJméno, příjmeníEmailTelefon
Hlavní manažer projektu MAP II Ing.Vendula Maříková vendula.marikova@holicko.cz +420 604 798 433
Specialista pro tvorbu strategií Ing.Alena Brožková, Ph,D. alena.brozkova@seznam.cz +420 604 508 095
Administrativní pracovník Barbora Vohralíková barbora.vohralikova@holicko.cz +420 775 335 602

Hledat