znak eu msmt

Řízení projektu MAP IV

Pracovní skupiny MAP IV

Pracovní skupina pro finacování

Obsahem práce pracovní skupiny pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů

PS moderní didaktické formy

Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí.

PS pro rovné příležitosti

 Obsahem práce pracovní skupiny je projednávání podkladů a dokumentů v rámci realizace aktualizace MAP vzdělávání.

PS pro rozvoj matematické gramotnosti

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Hledat