znak eu msmt

Základní informace o projektu MAP IV

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Holicko IV

Zkrácený název projektu: MAP IV Holicko

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.xx/00/23_017/0008281

Realizátor projektu: MAS Holicko, o.p.s.
Období realizace: 1.1.2024 – 31.12.2025
Rozpočet projektu: 7 325 780 Kč

Financování projektu: Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Holicko IV" je spolufinancován Evropskou unií


Cíl: Zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v SO ORP Holice.

POPIS PROJEKTU A JEHO VÝSLEDKŮ

povinné aktivity projektu

Klíčová aktivita č.1 Řízení projektu

Prostřednictvím aktivity č. 1 dochází k realizaci povinných aktivit č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP.

Aktivita č. 3 Rozvoj a aktualizace MAP

V této aktivitě je realizován pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu, (včetně realizovaných aktivit Implementace MAP), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů.

Aktivita č. 4 Implementace

V rámci této aktivity bude realizováno vzděláváni pedagogických pracovníků působící v předškolním vzdělávání formou workshopů, sdílení zkušeností, exkurzemi aj.

Zapojte se do projektu MAP IV! Zavolejte nám nebo napište.

Realizujte s námi projekt a staňte se jeho součástí.

Hledat