znak eu msmt

Struktura projektu, kdo MAP II tvoří

Organizační struktura MAP II

Organizační strukturu projektu tvoří:

Image

Realizátorem projektu MAP II pro ORP HOLICKO je nezisková organizace typu místní akční skupiny MAS HOLICKO , která nese odpovědnost za realizaci projektu v souladu s žádostí o podporu. Úkolem realizačního týmu je zabezpečit činnost a spolupráci Řídicího výboru a Pracovních skupin, zajišťovat potřebné podkladové materiály, monitorovat průběh realizace MAP, zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci projektu, pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP apod. 

Hlavním pracovním orgánem partnerství MAP je Řídicí výbor. Jeho složení odpovídá složení partnerství MAP a jsou v něm zastoupeny všechny cílové skupiny MAP.

Pro dosažení cílů projektu MAP a naplnění principu partnerství a spolupráce byly sestaveny čtyři Pracovní skupiny:

  • Pracovní skupina pro financování
  • Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Členové Pracovních skupin na pravidelných jednáních pracují na sestavení Akčního plánu MAP, plánují aktivity spolupráce a v otevřené diskuzi otevírají téma potřeb základních a mateřských škol i organizací neformálního vzdělávání a hledají cestu ke kvalitnímu a dostupnému vzdělávání v území. 

logo_mas_bottom.png

Holubova 1, 534 14 Holice

IČ:275 11 448

Datová schránka: 8ueebbq

E-mail: mas@holicko.cz
Web: www.holicko.cz

Jsme na sociálních sítích

Search