znak eu msmt

Struktura projektu, kdo MAP II tvoří

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Obsahem práce pracovní skupiny je projednávání podkladů a dokumentů v rámci realizace aktualizace Místního akčního plánu vzdělávání. PS je také zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka.

Složení pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost

Jméno, příjmeníFukce
Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D. vedoucí pracovní skupiny
Ing. Vendula Maříková zástupce MAS Holicko o.p.s.
Ing.Alena Brožková, Ph.D zástupce MAS Holicko o.p.s.
Mgr. Dana Slivková zástupce ZŠ 1. stupeň
Mgr. Jana Krejčová zástupce ZŠ
Tereza Valentová, Dis. zástupce MŠ
PaeDr. Lenka Koubková ICT odborník

Hledat