znak eu msmt

Klíčové aktivity projektu MAP II

Klíčová aktiva č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP

V této aktivitě bude realizován a prohlubován proces společného místního akčního plánování s větším zapojením škol do tohoto procesu. Bude podpořen rozvoj partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů.


Očekávanými výsledky jsou:

  • Prohloubení procesu společného plánování v území, včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty
  • Rozvoj a aktualizace MAP, aktualizace dokumentace MAP včetně tvorby akčních plánů

Dosažení výsledku se dokládá předložením těchto dokumentů:

  • Aktualizovaný finální MAP s akčním plánem na dobu minimálně 12 měsíců po ukončení realizace projektu MAP II

Hledat