znak eu msmt

Zprávy z jednání řídícího výboru

únor 2017 - MAS Holicko o.p.s

V průběhu února 2017 probíhala ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové série seminářů pro MŠ týkající se nových metod v rámci matematické a čtenářské pregramotnosti. Veškeré avizované metody byly demonstrovány prakticky a účastníci kurzů obdrželi materiály/pomůcky využitelné při práci s dětmi. Seminářů se celkem zúčastnilo 10 pedagogů z 5 MŠ ( z celkových 11 MŠ na území Holicka).

V rámci čtenářské pregramotnosti lektorka Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D. přítomným pedagožkám prezentovala vhodné knižní tituly a popsala metody práce s textem v MŠ. V případě matematické pregramotnosti lektorka PhDr. Jana Cachová, Ph.D. přítomným ukázala jak a kde "vidět matematiku kolem sebe" a jak matematickou představivost rozvíjet u předškolních dětí.

Dle reakce přítomných pedagogů byly tyto semináře velmi přínosné a inspirativní, a to právě tím, že vše bylo pojato velmi prakticky a účastníci kurzů obdrželi materiály využitelné při práci s dětmi.

 

V průběhu ledna 2017 probíhala ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové série seminářů pro ZŠ týkající se nových metod v rámci matematické a čtenářské gramotnosti, a to jak pro 1. stupeň, tak i pro 2. stupeň ZŠ. Veškeré avizované metody byly demonstrovány prakticky a účastníci kurzů obdrželi materiály/pomůcky využitelné v hodinách českého jazyka a matematiky. Seminářů se celkem zúčastnilo 31 pedagogů ze 6 ZŠ ( z celkových 8 ZŠ na území Holicka) a 1 gymnázia.

V rámci čtenářské gramotnosti byli přítomní pedagogové seznámeni s novými metodami práce s textem (metody kritického myšlení, čtenářské strategie, vizuální hra s textem). Lektorka Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D. je seznámila se současnými četnářskými preferencemi žáků a ukázala novinky v literatuře, které by bylo vhodné zařadit do seznamu doporučené četby.

Lektorka PhDr. Jana Cachová, Ph.D. seznámila přítomné jak rozvíjet matematickou gramotnost na 1. a 2. stupni ZŠ. Představila praktické ukázky úloh a podnětná matematická prostředí využitelná ve výuce. ukázala jak vést žáky ke správnému porozumění matematických úloh, jak rozvíjet jeho zájem a aktivitu.

Dle reakce přítomných pedagogů byly tyto semináře velmi přínosné a inspirativní, a to právě tím, že vše bylo pojato velmi prakticky a účastníci kurzů obdrželi materiály využitelné v jejich vyučovacích hodinách.

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Jsme na sociálních sítích

Hledat