znak eu msmt

Zprávy z jednání řídícího výboru

duben 2017 - MAS Holicko o.p.s

V dubnu 2017 proběhla v rámci realizace MAP SO ORP Holice serie seminářů pro ZŠ na téma Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, kterého se zúčastnilo 17 pedagogů ze 4 ZŠ (z celkových 8 ZŠ na území Holicka) a z gymnázia.

Tyto semináře proběhly ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové, kdy lektorkou byla Mgr. Olga Vraštilová, M.A. z Katedry anglického jazyka a literatury.

Seminář nabídl učitelům techniky a typy aktivit metody CLIL a jazykové propedeutiky pro žáky 1. a 2 stupně ZŠ. Učitelé si prakticky vyzkoušeli, jak si připravit hodinu jiného předmětu v angličtině (výběr/adaptaci/přípravu textu, typy aktivit, hodnocení). Součástí semináře byly také práce s příkladovými materiály, které si učitelé odnesli do vlastní praxe.

ŠŤASTNÝ RODIČ, ŠŤASTNÁ RODINA

úterý, 25 duben 2017 14:11

Tímto bych Vás chtěla pozvat na seminář s názvem ŠŤASTNÝ RODIČ, ŠŤASTNÁ RODINA, který pořádá RVC Holoubek dne 3.5.2017 v Holicích.

Kurz je zaměřen na tato témata:

  • Ideální nastavení mysli, pro plné využití svého potenciálu,
  • Jak u dětí, toto ideální nastavení mysli budovat,
  • Vyhnout se nástrahám, které nám brání cítit se dobře,
  • Vytvořit své vlastní štěstí - cvičení strom štěstí

Kurz povede Sebastien Martineau (přední evropský odborník na pozitivní psychologii a embodiment) a Marcel Němcová (trenérka, koučka a konzultantka v oblasti sebepoznání, měkkých a manažerských dovedností). Proto si troufám tvrdit, že se jedná o nevšední příležitost.

Sebastien Martineau je jedním z předních odborníků na pozitivní psychologii aplikovanou na byznys v regionu střední a východní Evropy. Je to zkušený psycholog, učitel aikida a manažer britského Ministerstva obrany. Sebastien začal kariéru trenéra v roce 2005 a dnes přináší semináře a workshopy embodied leadershipu do leadership programů v Evropě. V roce 2013 byl Sebastien jedním z prvních studentů Magisterského programu „Pozitivní vedení a strategie“ na IE Business School, jeden z prvních MA celosvětově a první v Evropě, kdo začal trénovat manažery při uplatňování pozitivní psychologie pro vlastní výkon a výkonost jejich podnikání. Sebastien nadále propojuje embodiment a pozitivní psychologii, aby pomohl svým klientům dosáhnout osobní i firemní dokonalosti. Sebastien také pracuje na budování štěstí a pohody s rodinami a jednotlivci.

Účast na semináři je bezplatná. Překlad z AJ zajištěn.

V případě zájmu se prosím registrujte

zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbPhhOWEFpZ5CWNw_KRDmGdceM1A-l0unYnX4vHxXTG3ZEYA/viewform?c=0&w=1 

Manažerské schopnosti ředitelů škol

čtvrtek, 20 duben 2017 14:21

Dne 18. dubna 2017 proběhnul v rámci realizace MAP SO ORP Holice seminář pro ředitele MŠ a ZŠ na téma Manažerské schopnosti ředitelů škol, kterého se zúčastnilo 5 pedagogů ze 3 ZŠ a 1 MŠ.

Tento seminář proběhnul ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové, kdy lektorem byl Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. z Katedry pedagogiky a psychologie.

Seminář byl zaměřen na aplikaci obecnějších manažerských postupů na řízení školy jako instituce, která vykazuje z hlediska řízení ze své podstaty řadu zvláštností a úskalí. Pozornost byla věnována osobnosti ředitele a rozboru mnoha rolí, které musí zvládat, ačkoliv jsou často nesnadno slučitelné. Důraz byl také kladen na pojetí řízení s charakteristikou profesionality, autentičnosti a efektivnosti.

Dne 12. dubna 2017 proběhnul v rámci realizace MAP SO ORP Holice seminář pro MŠ a 1. stupeň ZŠ na téma Jednoduché fyzikální experimenty pro děti, kterého se zúčastnilo 8 pedagogů z 1 MŠ a 3 ZŠ.

Tento seminář proběhnul ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové, kdy lektorkou byla RNDr. Michaela Křížová, Ph.D. z Katedry fyziky.

Praktický seminář byl zaměřený na jednoduché fyzikální experimenty vhodné pro děti MŠ a mladšího školního věku (všichni účastníci si vyzkoušeli pokusy sami), praktické ukázky využitelné v přírodovědné výuce, náměty na rozvíjení motorických dovedností u dětí a podporu přirozeného zájmu dětí o přírodní vědy.

Využití ICT ve výuce ZŠ

pondělí, 10 duben 2017 14:18

V březnu a dubnu 2017 proběhla v rámci realizace MAP SO ORP Holice serie seminářů pro ZŠ na téma Využití ICT ve výuce ZŠ, kterého se zúčastnilo 21 pedagogů z 3 ZŠ (z celkových 8 ZŠ na území Holicka) a z gymnázia.

Tyto semináře proběhly ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové, kdy lektory byli Doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. a Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.

Semináře byly zaměřeny na stručný úvod do problematiky digitální gramotnosti (co může být obsahem pojmu). Dále pak na představení možností využití ICT v práci učitele 1. a 2. stupně základní školy (v přípravě na výuku, v rámci administrativních prací a ve vlastní výuce).

V rámci semináře si účastníci mohli přímo vyzkoušet práci s vybranými nástroji či aplikacemi (G Suite - dříve Google Apps; Kahoot - multiplatformní nástroj na získávání reakcí žáků, tzv. „odpovídač“; Quizlet - platforma pro ukládání obsahu formou kartiček a generaci her, „kartičkárna“; tvorba komiksů na počítači; Plickers - „hlasovátko“).

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Jsme na sociálních sítích

Hledat