znak eu msmt

Kalendář akcí, aktuality

Projekt MAP pokračuje

pondělí, 01 říjen 2018 Akce projektu MAP II

Datum, čas a místo konání akce:

  • Datum akce: pondělí, 01 říjen 2018
  • Organizátor: MAS Holicko o.p.s.

V září 2018 začala realizace projektu „Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka“.  Zapojeny budou všechny školy z území a další organizace zabývající se vzděláváním.

 

 

V listopadu loňského roku byla ukončena realizace projektu s názvem „Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“ (zjednodušeně MAP I). Projekt realizovala MAS Holicko společně v partnerství s městem Holice a do projektu byly zapojeny všechny mateřské a základní školy z území Holicka.

Projekt MAP II
Významnou aktivitou projektu bylo vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání, manažerských schopností, apod. a také získávání zkušeností návštěvami zajímavých škol a organizací. V rámci projektu vznikl strategický dokument a akční plán řešící kvalitu vzdělávání. V únoru 2018 byla podána žádost o dotaci na realizaci pokračujícího projektu s názvem „Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka“ se zjednodušeným názvem „MAP II Holicko“. Žádost byla schválena a od září 2018 začala realizace projektu. Projekt realizuje opět MAS Holicko a znovu jsou zapojeny všechny školy z území Holicka. Projekt bude ukončen v červnu 2022.

V prvních třech měsících projektu budou vytvořeny webové stránky, na které bude možné se prokliknout přímo z webu www.holicko.cz a které budou základním zdrojem informací, předpokládané spuštění webu je v listopadu 2018. V přípravném období bude vytvořen plán jednotlivých aktivit, sestavena potřebná organizační struktura projektu pro jeho další realizaci a naplánovány nejbližší aktivity společně se školami.
V průběhu realizace projektu musíme plnit povinné aktivity. Mezi hlavní patří např. aktualizace Místního akčního plánu vzdělávání. Další aktivitou je podpora škol v plánování a získání popisu potřeb škol jako podkladu pro aktualizaci dokumentů Místního akčního plánu. Zástupci škol a dalších subjektů z území budou zapojeni do pracovních skupin, které budou spolupracovat při aktualizaci dokumentů, směřovat vzdělávání v území a podílet se na zvyšování kvality v území, což je i cílem projektu. Povinné pracovní skupiny se týkají čtenářské a matematické gramotnosti, rovných příležitostí a financování.

Další aktivity projektu navazují na cíle a vzniklé potřeby z MAP I a týkají se již konkrétních aktivit pro pedagogy a děti z mateřských a základních škol, ale také ZUŠ a dalších organizací věnujících se vzdělávání na území Holicka.

Vybranými aktivitami bude např. vzdělávání pedagogů formou workshopů nebo sdílením zkušeností. V rámci kariérového poradenství budou zajištěny návštěvy významných zaměstnavatelů v blízkém okolí pro žáky, pedagogy i rodiče. V rámci spolupráce škol s knihovnami budou navštěvovány výukové programy knihoven, připravujeme tandemovou výuku angličtiny. V rámci podpory občanských asociálních kompetencí bude podporováno vzdělávání vedoucích a členů školských parlamentů a budou pořádány exkurze do významných institucí parlamentní demokracie a památných míst české historie a mnoho dalších aktivit, o kterých budeme průběžně informovat.

Projekt MAP II
Naposledy změněno středa, 21 listopad 2018 14:12

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Jsme na sociálních sítích

Hledat