znak eu msmt

Kdo realizuje MAP I

Pracovní skupiny MAP I

Pro realizaci MAP budou pravidelně svolávány Pracovní skupiny zřízené Řídícím výborem, kde se budou podrobněji řešit jednotlivá problémová témata. 

Úlohou jednotlivých pracovních skupin je vznášet svá stanoviska, náměty a připomínky k podkladům, které obdrží od realizačního týmu, nebo Řídícího výboru a podílet se tak na konzultačním procesu.

Pracovní skupiny se vyjadřují k: výstupům analytických šetření, problémovým okruhům, klíčovým problémům, prioritám, investičním potřebám, navrženým opatřením, k aktivitám spolupráce apod.

Na území Holicka byly zřízeny tyto pracovní skupiny

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání

Obsah práce pracovní skupiny je zaměřen na předškolní vzdělávání

Pracovní skupina pro základní vzdělávání

 Obsah práce pracovní skupiny je zaměřen na základní vzdělávání.

Pracovní skupina pro zájmové a neformální vzdělávání

Činnost pracovní skupiny je zaměřena na zájmové a neformální vzdělávání

Hledat