znak eu msmt

Sdílené zkušenosti projekt MAP I

květen 2017 - MAS Holicko o.p.s

Dne 23. května 2017 proběhnul v rámci realizace MAP SO ORP Holice seminář s názvem "ADHD - porucha, která zasahuje do celého života dítěte", kterého se zúčastnilo 18 pedagogů z 5 MŠ (z celkových 11 MŠ na území Holicka) a 3 ZŠ (z celkových 8 ZŠ na území Holicka).

Lektorkou byla zkušená speciální pedagožka Mgr. Zdeňka Matoušková z Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích, která přítomým vysvětlila jaké jsou příznaky ADHD a jak pracovat s dětmi, které touto poruchou trpí. Dle reakce přítomných pedagogů byl tento seminář velmi přínosný. A to právě díky diskusím nad konkrétními příklady z praxe.

Dne 10. května 2017 proběhnul v rámci realizace MAP SO ORP Holice seminář s názvem "Jak efektivně komunikovat s rodiči ve škole a školní družině", kterého se zúčastnilo 8 pedagogů z MŠ a ZŠ na území Holicka.

Lektorkou byla zkušená psychoterepeutka Mgr. Karla Maříková, která přítomné seznámila s nástroji a technikami efektivní komunikace. Nacvičila s nimi, čím začít a čím ukončit profesionálně vedený konstruktivní rozhovor a jak ho strukturovat. Přítomní pedagogové se také dozvěděli, co platí na rozrušeného nebo rozčileného rodiče, jak se jím nenechat vyvést z míry a čeho se raději vyvarovat.

Dne 3. května 2017 jsme se v rámci MAPu pro SO ORP Holice zorganizovali exkurzi do ZŠ Kunratice pro partnery MAP. Zúčastnilo se celkem 18 pedagogů ze 4 ZŠ (z celkových 8 ZŠ na území Holicka).

Tato základní škola je modelovou školou projektu "Pomáháme školám k úspěchu", který již několik let patří k nejvýznamnějším aktivitám v oblasti vzdělávání v České republice. Pedagogové ZŠ Kunratice se od roku 2007 zabývají metodami aktivního učení, cíleným plánováním, rozvojem dovedností klíčových kompetencí a v poslední době zejména rozvojem gramotností žáků. Ve své práci dosahují velmi dobrých výsledků a to i vzhledem k tomu, že došlo ke změně školní kultury, která vychází z týmové spolupráce učitelů, ze společného plánování – společného učení – společné vyhodnocování dopadů učení na žáky (3xS).

Cílem absolvovaného vzdělávacího programu bylo umožnit účastníkům zažít metody aktivního učení, sledovat využívání modelu 3xS, aktivně se zapojit do vyhodnocování dopadů učení a rozpoznávání na důkazech učení, že učení proběhlo. Účastník zároveň získá teoretický vhled do problematiky vlastní výuky žáka dle svých potřeb (např. využívání popisného jazyka, problematika stanovování vyučovacích cílů, práce s důkazy o učení, formativní hodnocení, apod.).

Dílničky

čtvrtek, 04 květen 2017 14:25

Dne 26. dubna 2017 proběhnul v rámci realizace MAP SO ORP Holice seminář pro MŠ a 1. stupeň ZŠ na téma Dílničky, kterého se zúčastnilo 10 pedagogů z území Holicka.

Tento seminář proběhnul ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové, kdy lektorkou byla RNDr. Michaela Křížová, Ph.D. z Katedry fyziky.

Pracovní dílna byla zaměřená na výrobu zábavných mechanických hraček a netradičních hudebních nástrojů, rozvíjení motorických dovedností u dětí a zajímavé využití odpadových materiálů.

Hledat