znak eu msmt

Sdílené zkušenosti projekt MAP I

Inkluze v MŠ

pátek, 25 listopad 2016

Datum, čas a místo konání akce:

  • Organizátor: MAS Holicko o.p.s.

V pondělí 21. 11. 2016 proběhl praktický seminář v Rodinném integračním centru v Pradubicích na téma "Inkluze v MŠ".

Workshopu se zúčastnilo 5 pedagogů ze 3 MŠ z území Holicka (z celkových 11 MŠ).

Jako první vystoupila Mgr. Iva Škaloudová, ředitelka Pardubické MŠ Klubíčko, a informovala přítomné o nových postupech týkajících se inkluze dětí v MŠ, zejména úpravou školního vzdělávacího plánu. Poté se nám představila Mgr. Gabriela Hůlová, zástupce integrační školky Lentilka. Ta nás seznámila s chodem integrační školky, jejím ŠVP, komplexním indiviuálním plánem rozvoje a koncepcí školky. Poté nám promítla video s ukázkami práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a pak nás dokonce vzala na obhlídku samotné školky. V posledním bloku dopoledního semináře si vzali slovo zástupci Rodinného integračního centra a informovali nás o službách, které nabízejí jak rodinnám tak i školským zařízením.

Dle reakce přítomných pedagogů byl tento seminář velmi přínosný a inspirativní, a to už jen v tom, že vědí kam se mohou obrátit s prosbou o kolegiální pomoc, v případě že ve své třídě identifikují dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Naposledy změněno čtvrtek, 13 prosinec 2018 11:06

Hledat