znak eu msmt

Sdílené zkušenosti projekt MAP I

březen 2017 - MAS Holicko o.p.s

Dne 22. března 2017 proběhnul v rámci realizace MAP SO ORP Holice seminář pro vedoucí pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ na téma Rozvoj hodnotících dovedností vedoucích pedagogických pracovníků, kterého se zúčastnilo 13 pedagogů z 5 ZŠ (z celkových 8 ZŠ na území Holicka) a z 6 MŠ (z celkových 11 na území Holicka).

Tento seminář proběhnul ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové, kdy lektorem byl Ing. Stanislav Michek, Ph.D. z Ústavu primární a preprimární edukace.

Téma semináře vycházelo z následujících předpokladů:

  1. organizace může dosáhnout svých vizí, strategických cílůpouze za předpokladu, že vhodně přistupuje k tomu nejcennějšímu co má - ke svým lidem;
  2. součástí vedení personálních činností je hodnocení výkonu, tj. činnost, která poskytuje pravidelné informace o pracovním výkonu zaměstnance, jeho potencionálu a budoucích potřebách včetně hledání cest ke zlepšení;
  3. vhodně nastavený hodnotící systém pracovníků napomáhá jejich rozvoji a má přínos i pro výsledky dětí a žáků.

Účastníci se seznámili s praktickými hodnotícími nástroji pro učitele a vedoucí pedagogické pracovníky vytvořenými v projektu Cesta ke kvalitě: Rámec profesních kvalit učitele, Profesní portfolio učitele, 360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení školy, hospitační arch Učíme děti učit se, dotazník Interakce učitele a žáků.

Během semináře byly probírány systémy hodnocení pedagogů na školách a byly diskutovány jejich úpravy tak, aby systémy hodnocení byly zaměřené na profesní rozvoj učitele. Prostor byl také věnován rozvoji manažerských dovedností vedoucích pedagogických pracovníků vést přínosný hodnotící rozhovor.

 Seminář vychází z předpokladů:

a)      organizace může dosáhnout svých vizí, strategických cílů pouze za předpokladu, že vhodně přistupuje k tomu nejcennějšímu, co má – ke svým lidem;

b)      součásti vedení personálních činností je hodnocení výkonu, tj. činnost, která poskytuje pravidelné informace o pracovním výkonu zaměstnance, jeho potencionálu a budoucích potřebách včetně hledání cest ke zlepšení;

c)       vhodně nastavený hodnotící systém pracovníků napomáhá jejich rozvoji a má přínos i pro výsledky dětí a žáků. 

Ovlivňování klimatu školy

pondělí, 20 březen 2017 14:14

Dne 15. března 2017 proběhnul v rámci realizace MAP SO ORP Holice seminář pro ZŠ na téma Ovlivňování klimatu školy, kterého se zúčastnilo 10 pedagogů ze 3 ZŠ (z celkových 8 ZŠ na území Holicka).

Tento seminář proběhnul ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové, kdy lektorem byl Ing. Stanislav Michek, Ph.D. z Ústavu primární a preprimární edukace.

Téma semináře vycházelo z následujících předpokladů:

  1. vnímané sociální vztahy a procesy ve třídě mohou být pro žáky především modelem reálných životních situací v každé další (budoucí, profesní) sociální komunitě, ve které se budou pohybovat;
  2. klima školní třídy je možné zjišťovat a intervenčními zásahy do jisté míry také měnit.

Těžiště spočívalo v práci s metodami zjišťování klimatu školní třídy, interpretacích výsledků z těchto metod a v diskuzi o následných intervencích do klimatu třídy. Účastníci se seznámili s dotazníky vytvořenými v projektu MŠMT Cesta ke kvalitě zaměřených na klima školy: Klima školní třídy, Předcházení problémům v chování žáků, Společenství prvního stupně, Klima učitelského sboru, Interakce učitele a žáků.

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Jsme na sociálních sítích

Hledat