znak eu msmt

Kdo realizuje MAP I

Řídící výbor MAP I

Role Řídícího vyboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Jeho složení by mělo reprezentativně odpovídat složení partnerství MAP. Partnerství MAP může vytvářet další organizační prvky (pracovní skupiny, apod.) a forma organizace je plně v kompetenci každého partnerství. Řídící vybor je povinný pro všechna partnerství.

Řídící vybor si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování.Řídící vybor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP.

Je tvořen zástupci klíčovych aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Při sestavování výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území.

Hledat